Förbundet är ett paraply för de lokala hemslöjdsföreningarna. Skånes Hemslöjdsförbund har sju lokala medlemsföreningar; Staden Malmös hemslöjdsförening, MittSkånes hemslöjdsförening, Ängelholms hemslöjdsgille, Helsingborgs hemslöjdsgille, Östra Skånes hemslöjdsförening, Hemslöjden Malmöhus och Söderslätts hemslöjdsförening. Dessa föreningar har tillsammans ca 2 000 enskilda medlemmar. Konsulentverksamheten finansieras av Kultur Skåne med syfte att ta tillvara och utveckla slöjden i regionen. Kontor, verksamhetslokaler och butik finns i Landskrona men verksamhet bedrivs i hela länet. Läs mer Skånes Hemslöjdsförbund »