För svenska företag gör Business Sweden det genom att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk. För internationella företag gör de det genom att hitta nya affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd. Med nätverk på alla nivåer erbjuder de strategisk rådgivning och support, såväl i Sverige som på 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Business Sweden har cirka 500 medarbetare varav merparten arbetar i utlandet. Läs mer om Business Sweden »