ArkDes uppdrag är att öka kunskapen och driva debatt om hur arkitektur och design påverkar våra liv som medborgare. Sverige befinner sig mitt i en byggboom som kommer att påverka våra städer i årtionden framöver. ArkDes diskuterar och debatterar denna förändring genom seminarier, utställningar, kampanjer och forskning kring svensk och internationell arkitektur och design. Genom utställningar, evenemang och debatter på museet och i hela landet verkar ArkDes för att uppnå sina mål. Deras skolprogram och världsunika samlingar och bibliotek sprider kunskap om arkitektur och design. ArkDes deltar också i en rad internationella nätverk och forskningsprojekt. Förutom att vara ett museum har ArkDes ett unikt uppdrag från Regeringen att verka för att säkerställa kvalitetsaspekter inom arkitektur och design i Sverige. Detta kallas ArkDes Mötesplats – en arena för debatt och forskning om arkitektur och urbanism i Sverige. Läs mer om ArkDes »