Ett frukostseminarium med en presentation av IQ Samhällsbyggnads idéskrift "Är vi redo för en samhällsomvandling?". Med idéskriften vill IQ Samhällsbyggnad intensifiera och konkretisera debatten kring vad vi måste förändra och vilka åtgärder vi behöver göra för att åstadkomma lösningar inför framtiden. Skriften inspirerar och ställer frågor att fundera kring och utveckla vidare. Träffen riktar sig till dig som arbetar med forskning och utvecklingsfrågor inom eller med anknytning till samhällsbyggnadssektorn.

Efter en inledande presentation från IQ Samhällsbyggnad presenteras idéskriftens innehåll och frågeställningar, samt reflektioner ur ett regionalt perspektiv i Skåne. I en workshop kommer vi därefter att i ambulerande grupper att diskutera innehållet och fördjupa frågeställningarna kring de sex identifierade trenderna i skriften.

Människans påverkan på miljön
Demografisk förändring
Urbanisering
Fler om mindre och fler om samma
Klyftor och skillnader
Digitaliseringen som spelförändrare

Om idéskriften
Idéskriften har arbetats fram av IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott och är en trend- och normspaning för att diskutera och inspirera och för att bättre förstå utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn. Idéskriften inleds med en beskrivning av fyra normskiften som påverkar samhället, ofta i konflikt med existerande strukturer och värderingar. I skriften beskrivs även sex trender, som utskottet identifierat som viktiga att söka fördjupad kunskap om och förstå konsekvenserna av.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: IQ Samhällsbyggnad och Movium Alnarp
KOSTNAD:
Gratis
ANMÄLAN: Sker via www.iqs.se