Det kommunala bolaget Årehus är en av initiativtagarna och en central part i projektet Duved Framtid, som formats till AB tillsammans med byförening och med både privata och offentliga aktörer, med ambitionen att både bygga lokala bostäder och skola samt driva visionsarbetet, kring utveckling av industri, cirkulär ekonomi och Duved-bornas tankar om självförsörjning. Allmännyttan har dock idag inte finansiella muskler att driva utvecklingen själva, och en ny finansieringsmodell där privata aktörer och boende kan bli delägare i bygdens framtid, har tagits fram. Designprocesser och arkitektur är centrala delar i utveckling av projekt och samarbeten med såväl industri som lokalsamhälle och byföreningen, bildar modell för framtida stads- och samhällsutveckling. Ett drivhus, som samlingsplats för både odling och kulturella evenemang, blev tidigt ett centralt projekt och en slags symbol för framväxt av samhället i stort. Växthuset som just nu projekteras av Shigeru Ban för Arvet, delägare i Duved Framtid, konkretiserar visionen om det cirkulära samhället. Fem arkitekter arbetar parallellt, i samarbete med Tagehus och den lokala industrin, med framtagandet av fem visionära bostadshus, som för att ytterligare konkretisera tankar om utveckling av lokal träindustri och hållbara långsiktiga affärsmodeller.

Panel

Jan Åman – Eau&Gaz AB, ansvarig för strategi och innovation i Duved Framtid Arne Olsson och Sandra Frank – Arvet, delägare i Duved Framtid Susanne Rudenstam – Svenskt trä, Träbyggnadsindustrin och 2030 Moderator: Tove Dumon Wallsten – Sveriges Arkitekter  

Se seminariet i efterhand på Form/Design Centers Play-kanal ››  ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter PLATS: Form/Design Centers Play-kanal ››  KOSTNAD: Gratis