Som första kommun i Sverige undertecknade Malmö stad ”A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda”, det innebär att stadens övergripande mål är att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Byggandet i Malmö ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval. Vid detta lunchseminarium pratar vi om hur trä och arkitektur bidrar till att nå dessa ambitiösa mål, vikten av tidig samverkan och samarbete, och vilka värden som definierar en hållbar och attraktiv stad.

Panel

Urban Blomster – Södra Building Systems Anders Eriksson Modin – Fojab Andreas Eggertsen Teder – White arkitekter Annika Fernlund – Parkering Malmö Tove Dumon Wallsten – Sveriges Arkitekter, Träbyggnadsindustrin och 2030 Moderator: Susanne Rudenstam – Sveriges Träbyggnadskansli