20 bidrag valdes ut av de 400 bidrag som kom in. Dessa 20 bidrag bildar tillsammans vandringsutställningen Ung Svensk Form 2016, som lika mycket är en utställning som en temperaturmätare på vad som händer inom ung, svensk formgivning idag. Fem av formgivarna tilldelades stipendier i samarbete med IKEA och Stiftelsen för Garverinäringens Främjande.

Utställningen premiärvisades på Stockholm Furniture & Light Fair, mellanlandade på ArkDes och visades därefter Form/Design Center.

I Ung Svensk Form lyfts behovet av att skapa och undersök fritt, utan krav på anpassning till marknaden. Ung Svensk Form ska fylla en viktig funktion som ett forum där möten mellan formgivare, producenter och publik uppstår.

Karin Wiberg, projektledare Ung Svensk Form:
– Årets upplaga visar på otrolig hantverksskicklighet och materialkänsla. Därutöver ser vi också ett socialt engagemang – hög medvetenhet både när det gäller omvärlden och miljön. Juryn var mycket imponerad!

I år bestod juryn av:
Samir Alj Fält, formgivare och grundare av Design Lab S i Skärholmen.
Marcus Engman, designchef IKEA och engagerad i IKEA:s projekt Democratic design.
Salka Hallström Bornold (jury ordf), journalist, författare och biträdande chefredaktör på Form.
Åsa Jungnelius, glasformgivare, lektor på Konstfack, driver hyttan i Boda som en öppen plattform.
Kenneth Kvarnström, en av nordens främsta koreografer inom den samtida dansen, danschef på Kulturhuset/Stadsteatern.
Petra Lilja, industridesigner, gallerist och ansvarig för masterprogrammet i design vid Linnéuniversitetet.
Tor Lindstrand, arkitekt och lektor på KTH Arkitekturskolan
Bea Szenfeld, modedesigner med flera uppdrag från internationella märken, samt föreläsare.
Jesper Waldersten, illustratör, konstnär och satiriker.

Se alla nominerade bidrag på Ung Svensk Forms hemsida »