Nätverket European Directors of Architecture består av personer som på nationell nivå, i myndighet eller regeringskansli arbetar med frågor som rör arkitektur och den gestaltade livsmiljön. Det är sedan 2017 praxis att dessa informella möten arrangeras under varje ordförandeskap med ordförandelandet som värd. Riksarkitekt Helena Bjarnegård är av Regeringskansliet utsedd att leda mötet.

Mötet genomförs på Form/Design Center och planeras tillsammans med Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

I anslutning till mötet arrangerar Boverket även ett möte med New European Bauhaus nationella kontaktpersoner (NCP) den 12 juni och EU-konferensen Creating Green Cities den 14–16 juni.

Boverket

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Det är en är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.