Form/Design Center turns 60 on June 5, 2024. This summer, you can read the book about Form/Design Center's founder Annika Heijkenskjöld at our entrance hall.

Book release and 60th anniversary party

Under releasen för Designaktivisten, biografin om Annika Heijkenskjöld, diskuterar bokens författare Ingrid Sommar design som politik med Thomas Hellquist – arkitekt och tidigare chef Form/Design Center (1992–96) och Jenny Nordberg – prisad designer och grundare av plattformen SPOK, som ska uttydas Samtida Produktion och Konsumtion. Plattformen driver frågor om värdet av lokal tillverkning tillsammans med ett stort antal regioner i Sverige, från Norrland till Skåne. 

Läs om jubileumsfesten

About the book

Design är politik! Designfrågor var centrala för svensk samhällsdebatt under Annika Heijkenskjölds tid 1964-90. Tydligt och ofta kopplades design till problem inom skogs- och textilindustrierna, som debatterades på Form. Också barns miljöer var ett flitigt uppmärksammat ämne. De ungas tillgång till stimulerande och integrerande livsmiljöer sågs som viktigt för svensk demokrati.

Också i dagens läge finns kopplingar mellan design och politik. De mest uppenbara i klimatfrågan, som sen länge uppmärksammats på Form/Design Center. Men i svensk riksdagspolitik tonas sambanden ner. Merparten av svenskarnas klimatfarliga utsläpp från shopping syns heller inte i statistiken, eftersom varorna tillverkats utomlands. Inför EU-valet, som startar precis efter Form/Design Centers 60-årsjubileum, börjar bilden förändras. Åsikten att snabbt lågprismode helt enkelt ska förbjudas hörs även bland svenska EU-parlamentariker. Under våren har EU-parlamentet också klubbat igenom en lag, som via ökat fokus på reparationer ska gynna mer långsiktigt hållbara varor.

Annika Heijkenskjöld, pionjären som pratade form med både folket och proffsen. Utanför designkretsar är namnet Annika Heijkenskjöld idag okänt, men under tre decennier i slutet av 1900-talet var hon en idéspruta och maktfaktor som satte fart på diskussioner om vardagens alla prylar. Hur påverkar de oss? Är de bra för oss, för miljön? Kan de bli bättre? Fembarnsmamman Annika Heijkenskjöld vände och vred på perspektiven och såg till att alla parter fick komma till tals.

1964 grundade hon Form/Design Center i Malmö och skapade där en unik mötesplats. Här har samtalen pågått sen dess mellan formgivare, intresserad allmänhet och beslutsfattare.

Under Annika Heijkenskjölds 25 år vid rodret visades fler än femhundra utställningar som sågs av nästan fem miljoner besökare. Men väldigt få av dem presenterades i katalogform. Bristen på dokumentation har bidragit till att denna sprakande era hittills inte fått den uppmärksamhet den förtjänar, hävdar journalisten och författaren Ingrid Sommar. Boken hon nu har skrivit – Designaktivisten – berättar inte bara om pionjären Heijkenskjöld utan också om den svenska designvärldens uppgång och skakiga resa mot 1900-talets slut.

Designaktivisten ges ut av bokförlaget Historiska Media i Lund – Sveriges främsta förlag för utgivning av historisk litteratur. 

Om författaren

Ingrid Sommar är journalist och författare med inriktning på design och arkitektur. Hon är en av Sveriges ledande skribenter inom sitt ämnesområde sedan 1990-talet och var sommarpratare i Sommar i P1 2005. Tidigare Stockholmare, flyttade till Skåne runt år 2000.