Skapa plats! riktar sig till tre konstnärligt kreativa personer som har erfarenhet av funktionsnedsättning. Om erfarenheten är synlig eller osynlig spelar ingen roll. Dessa tre personer kommer att skapa och samtala kring konst, tillgänglighet och inkludering tillsammans med residensets konstnärliga ledare. Grundtanken med residenset är att skapa möjligheter för konstnärer att både utforska och ta plats i det offentliga rummet, samt i en kollektiv, dynamisk process utveckla sitt personliga konstnärliga uttryck.

Residensen ska skapa ett underlag för dialog med allmänhetenen och politiker. En dialog som lyfter villkoren inom kultur för personer med funktionsnedsättning. Projektet riktar sig särskilt till personer som har egen erfarenhet av funktionsnedsättning och som därför har viktiga perspektiv att dela med sig av i detta samtal.

Läs mer om residenset och ansök här