This text is not translated into English

Träslaget bok var förr vanligt i många vardagsprodukter har idag ofta ersatts av andra material. Intresset för bokträ har minskat när det kommer till inredning och byggnadskonstruktion – kanske förknippas bok med plastlackade möbler i offentlig miljö? SPOK arrangerar en bussresa för att undersöka hur träslaget idag odlas, avverkas och används samt få lära oss mer om användningsområden och innovationer i detta högkvalitativa material. 

Resan utgår från Stortorget i Malmö kl 8:30 där vi under dagen gör tre stopp med visningar och föreläsningar. Första stoppet blir Fulltofta Naturcentrum därefter Skättilljunga sågverk och dagen avslutas i Gärsnäs möbelfabrik. Lunch, kaffe och fika ingår. Vi räknar att vara tillbaka i Malmö vid 17-tiden.

Studieresan arrangeras som en del av projektet PRO BOK och görs i samarbete med Gärsnäs, Skogsstyrelsen Skåne och Industridesignskolan vid Lunds universitet. Projektet kommer presenteras i en utställning på Form/Design Center senare i höst. 

Om SPOK

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en digital plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Hemsidan synliggör lokala tillverkare och på så vis skapas fler möten och förenklar samarbetet mellan kreativa näringar och industri. Plattformen drivs nationellt av Form/Design Center med hjälp av ett nätverk av regionala hubbar som listar lokala företag och tillverkare i sina regioner.