Please note that the seminar will be held in English, and the opening that follows in Swedish.

16:30–18.00, plan 3:

Seminarium: Småland och Malmö – om att arbeta med en plats

Traditionellt har designpraktik definierats som ”platslös” men idag ser vi ett skifte mot en design som söker att agera på en plats, i processer, i samhället tillsammans med de som lever här. Platsen får en allt större betydelse i design som sker med utgångspunkt i lokala kulturers specifika förståelse och agens. Utifrån olika platser och erfarenheter kommer detta seminarium ge exempel på hur vi kan arbeta tillsammans med en plats. Om hur vi utvecklar en stad tillsammans med invånarna genom att bygga relationer och ta tillvara på kunskapen som finns här, designar med hela bygden från marker till människor eller skriva designhistoria som utgår från specifika platser och sammanhang.

Seminariet arrangeras i samband med öppningen av utställningen Här omkring som sammanfattar Designarkivets treåriga utvecklingsprojekt Lära om arkivet. Projektet har utvecklat och testat en metod för hur vi kan skriva designhistoria som utgår från plats genom en inkluderande, lyssnande och lärande praktik. 

Deltagare:

  • Åsa Ståhl är lektor i design på Linnéuniversitet där hon leder forskningsmiljön ”Design bortom framsteg: föreställningar om designhistorier och framtider” och och forskningsprojektet ”Hushålla med överskott”.
  • Finn Williams är stadsarkitekt i Malmö.
  • Christina Zetterlund är projektledare för Lära om arkivet och curator för utställningen Här omkring. 

Observera att seminariet hålls på engelska.

 

18.00–20.00, plan 2:

Öppning av utställningen Här omkring – hantverks- och designhistorier

Efter seminariet följer öppningen av utställningen Här omkring – hantverks- och designhistorier där Christina Zetterlund presenterar utställningen och samtalar med Jon Pettersson om Frantzwagner Sällskapets arbete med att skriva resanderomsk kulturhistoria och Bettina Pehrsson som berättar om Designarkivet i Nybro.