Hur går vi från teori till praktik i dessa kreativa och ofta komplexa designprocesser? Konfensen undersökte designens roll och betydelse för hur våra livsmiljöer gestaltas.

Röhsska museet i Göteborg och Form/Design Center i Malmö arrangerar tillsammans två halvdagskonferenser med syfte att lyfta design och tydliggöra det vidgade designområdet inom den nya politiken för gestaltad livsmiljö. Konferensen ägde rum på Röhsska museet den 18 november 2021 och den 21 april 2022 är det dags för den andra konferensen, denna gång på Form/Design Center.

Röhsska museet och Form/Design Center är båda utpekade regionala mötesplatser inom området gestaltad livsmiljö med nationella uppdrag från Kulturdepartementet.

politiken för gestaltad livsmiljö

I politiken för gestaltad livsmiljö tas ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön. Ambitionen är att arkitekturens, formens och designens bidrag till samhällsbygget ska tas tillvara fullt ut, till nytta och glädje för alla. Att en sådan utveckling kan komma till stånd är av väsentlig betydelse för samhällets framåtskridande och kräver ökad medvetenhet och tydliga ambitioner på alla beslutsnivåer. Läs mer om politiken för gestaltad livsmiljö här