Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap. Tillsammans med såväl akademi, som näringsliv och offentliga och ideella aktörer bygger de kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar. Mötesplats Social Innovation arbetar med att öka kunskapen om och intresset för social innovation. De identifierar kunskapsluckor och områden där det finns tydliga behov av insatser. Mötesplats Social Innovation tar fram olika publikationer för att sprida kunskap om och främja social innovation och samhällsentreprenörskap. Läs mer om Mötesplats Social Innovation »