Danmark har en unik designberättelse. Dansk Design Center är förankrat i historien och i de egenskaper som dansk design står för, men det är också inriktat på framtiden. DDC verkar i skärningspunkten mellan näringslivet, designbranschen, utbildnings- och forskningsinstitutionerna och offentliga institutioner. De har höga ambitioner, men också en känsla av ödmjukhet och en tydlig förståelse att uppgiften att öka företagens användning av design endast kan genomföras i öppna partnerskap. Läs mer om Dansk Design Center »