Øresundsinstituttet kartlägger det befintliga samarbetet och tvärgående aktiviteter i danska och svenska kultursektorn med stöd från Svensk-danska kulturfonden och Region Skåne. Syftet med analysprojektet är att genom en kartläggning av aktörer och samarbetsprojekt inom kultursektorn, som verkar mellan Danmark och Sverige, bidra till att skapa ett nytt kunskapsunderlag som ska göra det möjligt att bättre nyttja den potential som finns när det gäller kultursamarbeten. Huvudperspektivet är Öresund, men vi har även ett nationellt perspektiv med fokus på huvudstäderna – Stockholm och Köpenhamn och vill spegla fyra dimensioner:

gemensamma kulturprojekt över landsgränsen
personalutbyte över landsgränsen
publikutbyte och marknadsföring över landsgränsen
gränshinder inom kultursektorn.

 

Program:

Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet, hälsar välkomna. 

Anna Palmehag, senioaranalytiker, och Thea Wiborg, senioranalytiker och chef externa relationer vid Øresundsinstituttet, presenterar den första analysen i Øresundsinstituttets dansk-svenska kulturprojekt med tolv djupintervjuer med danska och svenska kulturaktörer samt en genomgång av den grundläggande strukturen för dansk och svensk kulturpolitik och finansiering. 

Lise Bach Hansen, head of programming talks & literature, Det Kongelige Bibliotek, presenterar deras samarbete med Östersjöfestivalen den 9 september. 

Benny Marcel, direktör Nordisk Kulturfond, presenterar fondens nya antologi ”Afspejlinger – kunst kultur politik samfund”. 

Lise Bach Hansen presenterar det dansk-svenska kulturprojektets sounding-board där hon är ordförande.