SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. En röd tråd bland de listade företagen är en flexibel tillverkning samt öppenhet för att samarbeta med formutövare och kreativa företag. SPOK Sverige drivs från Form/Design Center.

SPOK Blekinge är en del av det nationella nätverket och den digitala plattformen. Dem utgår från de styrkor och unicitet de har i deras region. Lokala tillverkare, lokala experter, material från Blekinge, människor och samarbeten från regionen. Förhoppningen är att stärka företagen och regionen genom att kartlägga, samla och sprida kunskap om hållbara- och lokala tillverkningsmöjligheter.

SPOK Blekinge drivs av Region Blekinge i samarbete med Techtank