Paula Kermfors kommer att tala om hur Sida samverkar med näringslivet, och mer specifikt om det projekt hon arbetar med, ”Swedish Leadership for Sustainable Development” och ur denna svenska modell ger stor internationell genomslagskraft.

Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk som består av ett tjugotal ledande företag med svensk koppling, som arbetar för ett gott ledarskap inom hållbar utveckling och med en ambition att minska fattigdom och hitta långsiktiga lösningar på dagens stora utvecklingsutmaningar.

TID: Torsdag 12 december kl 8.30-10.00 (föredrag börjar kl 9.00)
PLATS: Form/Design Center
OSA: linda@formdesigncenter.com senast den 10 december. Begränsat antal platser.