Temat denna gång är Ekosystemtjänster - vart leder de stadsutvecklingen?
Välkommen till släppmingel med popcorn och läsk, tidskriftsutdelning och samtal om aktuella ämnen med intressanta personer.

Varför ska vi jobba med ekosystemtjänster?
Tim Schnoor, miljöstrateg, samtalar om nya trender i stadsplaneringen.
Tyvärr har Tim Schnoor fått förhinder. Han ersätts av landskapsarkitekt Tim Delshammar från SLU i samtalet om ekosystemtjänster.

TID: Tisdag 09.06 kl 17-19
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Movium
FACEBOOK: www.facebook.com/events

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium. Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.