Nummer 15 2016 har temat Vi tar tempen på staden. Vi bjuder på samtal om aktuella ämnen med intressanta personer. Kom och mingla och få tidskrift, popcorn och läsk!

Hur står det till med hållbarheten?
Ett samtal med planeringsarkitekt Patrik Faming, nationell samordnare för Plattform för hållbar stadsutveckling, samt verksamhetssamordnare på Boverket.

PLATS: Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö
ARRANGÖR: Movium
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.