Vi bjuder som vanligt på samtal om aktuella ämnen med intressanta personer. Vad är det som händer i Brunnshög? Ett samtal med Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, om Svenska kyrkans roll som stadsutvecklare.

Kom och mingla och få STAD, popcorn och lemonad!

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Movium
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen