Sedan 1998 har Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet fört samman kultur, teknik, design och kommunikation på nya och innovativa sätt.

Den sjunde september deltar K3:s forskare och medarbetare i The Festival, ett gratis arrangemang organiserat av Media Evolution. Under dagen kan du hitta dem på stationer runt centrala Malmö där de delar med sig av pågående arbeten och tar upp frågor och diskussioner som rör staden och våra forskningsområden.

Läs mer här >

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Malmö universitet
FÖR VEM: Alla
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Anmäl dig här >