Vi lever i en ny geologisk epok – antropocen. Människan lämnar outplånliga spår på jorden. Katastrof eller möjlighet? Möt STAD:s redaktion i en framtidsspaning. Vilka frågor är viktigast i stadsutvecklingen de närmaste åren? Kom och delta i samtalet!

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: SLU Movium
FÖR VEM: Alla
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen