Möt Per Andersson, landskapsarkitekt och delägare i Sydväst arkitektur och landskap, i ett samtal om vilken roll offentliga rum kan tänkas spela i framtidens stadsplanering. Kom och mingla och få STAD, popcorn och lemonad! Titti Olsson, chefredaktör för STAD Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium. Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.

 

ANMÄLAN: Ingen