Tema är ett starkt företag med lång erfarenhet och kompetens inom arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, stadsbyggnad och visualisering. Vi är idag 150 medarbetare och har kontor i Stockholm, Uppsala, Visby och Malmö. Vi är sedan 2016 en del av Projektengagemang – en av Sveriges största konsultkoncerner inom arkitektur och teknik.

Vår främsta styrka är kombinationen av samarbete och förmågan att se helhet genom hela plan- och byggprocessen. När du anlitar Tema får du en kontaktperson som är din rådgivare genom hela processen, oavsett hur stort eller litet uppdraget är. Vi har en bredd av kunskap och erfarenhet och kallar in de specialister som behövs. Vi arbetar med hela kedjan, från tidiga skeden, projektering och projektledning till slutbesiktning. Vi tar ansvar för helheten och tillsammans tar vi fram de bästa idéerna och från vision till färdigt resultat.

Söker du effektiv projektering, vackra bostäder, lönsamma lokaler, inbjudande parker eller ett hållbart samhälle – då har Tema en lösning för dig.