Vid mötet deltar bland annat EU-kommissionens president Ursula von der Leyen, Sveriges vice statsminister Ebba Busch, Finlands statsminister Sanna Marin, Estlands premiärminister Kaja Kallas samt ett stort antal experter och företrädare för skogs-, bygg- och arkitekturbranscherna.

Mötet hålls på initiativ av EU-kommissionen och finska miljöministeriet mot bakgrund av de utmaningar som EU:s klimatmål innebär och de potentiella möjligheter som ett hållbart byggande i trä kan innebära för att nå målen. Utgångspunkten är att skogar kan ge både inspiration och material för hållbart byggande samtidigt som man främjar biologisk mångfald och kolsänkor. Skogsbruk är förknippat med en rad utmaningar för miljön, men ett hållbart skogsbruk kan även vara en del av lösningen på klimatutmaningen.