Hernán Colombo är grafisk formgivare och Diplom i Service Design. Med erfarenhet av layout av böcker och publikationer, grafik för sociala nätverk, illustration med digitala och traditionella tekniker, företagsidentitetsdesign och produktskapande. Hög kunskap inom skapande av original för tryckeritjänster. Med arbeten utförda för Sverige, Danmark och Chile.

Hernán Colombo is a graphic designer and Diploma in Service Design. With experience in book and publication layout, graphics for social media, illustration using digital and traditional techniques, corporate identity design and product creation. High knowledge in creating originals for printing services. With work done for Sweden, Denmark and Chile.