Form/Design Center söker nästa drivna nyckelperson! Har du mångårig erfarenhet inom ekonomi, vill bidra med ditt engagemang och sätta din prägel på en dynamisk organisation som befinner sig i en spännande utvecklingsfas? Vill du jobba i en unik verksamhet och kulturmiljö i centrala Malmö tillsammans med ett team dedikerade och kreativa individer? Sök då tjänsten som ekonomichef hos oss! 

Tjänstebeskrivning 

Form/Design Center i Malmö är den främsta mötesplatsen och plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i Sverige. I samarbete med offentlig sektor, akademi och näringsliv går vi i bräschen för hållbarhet, innovation och kreativitet med målet att sprida kunskap och generera nya perspektiv. I rollen som ekonomichef på Form/Design Center kommer du att ha en central funktion med ett brett ansvarsområde som innefattar både strategiskt och operativt arbete.

Vi söker en ekonomichef som vill spela en aktiv roll i att driva organisationens strategiska inriktning, identifiera nya finansieringsmöjligheter och optimera verksamheten. En strateg med förmågan att leda förändringar, förstå organisationens övergripande mål och omsätta dem i konkreta finansiella planer. 

Som ekonomichef sitter du i ledningsgruppen i en strategisk, agil och framåtblickande roll med fokus på att planera, analysera och prognostisera organisationens ekonomiska utveckling. Med ett sinne för siffror och analys balanserar du både historik och framtidsperspektiv med ett helhetsansvar för organisationens ekonomi – löpande bokföring, budgetering, prognoser, bokslut, finansiell rapportering och övergripande planeringsprocesser. Du jobbar nära VD inom frågor som gäller finansiell planering, uppföljning och styrelserapportering.

Personprofil

Du som söker tjänsten har gedigen erfarenhet inom ekonomiområdet med relevant och uppdaterad utbildning. För att passa i rollen är du nyfiken med egen initiativförmåga och trivs med frihet under ansvar. Din analytiska och datadrivna mentalitet gör att du ser ny teknik, nya arbetssätt och nya affärsmodeller som möjligheter som bidrar till att jobba smartare. Du är prestigelös, noggrann och strukturerad med en stor portion inre driv och engagemang.

Vi ser det som meriterande med erfarenhet av olika finansieringsmöjligheter såsom filantropi, stiftelser och partnerskap/sponsring, samt erfarenhet från kultur- och offentlig sektor.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Extern redovisning (moms- och skattedeklaration, årsbokslut etc.)
  • Intern redovisning (budget, prognos, utfall, rapportering anslagsgivare, projekt etc.)
  • Leverantörs- och kundfakturering
  • Löpande bokföring
  • Butiksredovisning
  • Löneadministration och HR
  • Personalansvar
  • Ledningsgruppsarbete 
  • Strategiskt arbete inom finansiering och effektivisering

Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i Sverige. Som en publik mötesplats riktar vi oss till en bred allmänhet och utgör samtidigt ett centralt nav för branschaktörer. Mitt i centrala Malmö, i det gamla sädesmagasinet på Hedmanska gården öppnas dörrarna årligen för över 110 000 besök. Genom utställningar, programverksamhet och utvecklingsprojekt bidrar vi till ökad medvetenhet om utformningen av platserna där vi lever våra liv. I samverkan med offentlig sektor, akademi, näringsliv och olika organisationer arbetar vi för att generera nya perspektiv för en hållbar framtid. På det första av våra tre publika våningsplan finns även ett tidskriftscafé, en bokhandel och designbutik. 

Form/Design Center har ett nationellt regeringsuppdrag som nationell nod för gestaltad livsmiljö och är officiell partner i New European Bauhaus. Verksamheten startades 1964 som en ideell förening och drivs idag med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.

Omfattning

Tillsvidareanställning 100 %. Tillträde 1 oktober 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Skicka din ansökan senast den 31 aug 2024 till: dorte.bo.bojesen@formdesigncenter.com. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

Kontaktperson

Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center
E-mail: dorte.bo.bojesen@formdesigncenter.com
Tel: 073-333 88 89

Välkommen med din ansökan!